Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia SGAiS Pasja reprezentują:

 

Łucja Miodońska - Kozioł - Prezes Zarządu

Damian Szymanek - Zastępca Prezesa Zarządu

Agnieszka Brawańska - Sekretarz

Kaja Sliwa - Skarbnik

Alicja Olszanicka - Członek Zarządu