Zapisy na trening

Aby zapisać się do naszego stowarzyszenia należy pobrać i wypełnić załączoną deklarację: