Płatności

Składkę członkowską należy wpłacać na konto stowarzyszenia do 15. dnia każdego miesiąca

(w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, oraz miesiąc i rok, za który płacimy).

 

Nr konta:

Bank PEKAO SA I Oddział w Bielsku- Białej

50 1240 1170 1111 0010 3888 6563